Ειδική Προσφορά

Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά μας επιλέξτε το πιο πάνω κουμπί.


Για να δείτε τα δείγματα τα οποία συνοδεύουν την προσφορά μας επιλέξτε το πιο πάνω κουμπί. Νέα δείγματα θα προστίθενται σε διάφορα χρονικά διαστήματα!


  Δημιουργία Ιστοσελίδων

Η BlueSoft© σχεδιάζει και δημιουργεί ιστοσελίδες (websites) για παρουσίαση και προβολή του Οργανισμού, της Επιχείρησης ή του Ατόμου στο διαδίκτυο. Η όλη διαδικασία γίνετε σε συνεργασία με τον πελάτη και καθορίζεται η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί, καθώς και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν.

Διαδικασία κατασκευής Ιστοσελίδας

Μετά από προσωπικη επαφη με τον πελάτη καθορίζεται τι ακριβώς θέλει να πετύχει με την ιστοσελίδα, το ποσο που θελει να δαπανήσει και το είδος της ιστοσελίδας. Κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός και έχει τις δικές του απαιτήσεις και στόχους. Αυτή η ιδιαιτερότητα επιθυμούμε να φανεί στην ιστοσελίδα του για να μην χάθει η μοναδικότητα της στη θάλασσα τον αλλών ιστοσελίδων.

Κόστος

Το κόστος κάθε έργου είναι ανάλογο της δουλειάς που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των εργασιών και η τιμή του καθορίζεται μετά από συνεννόηση με εσάς.