Ειδική Προσφορά

Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά μας επιλέξτε το πιο πάνω κουμπί.


Για να δείτε τα δείγματα τα οποία συνοδεύουν την προσφορά μας επιλέξτε το πιο πάνω κουμπί. Νέα δείγματα θα προστίθενται σε διάφορα χρονικά διαστήματα!


  Στατιστικά

Με τη δημιουργία της καινούριας σας ιστοσελίδας, είναι φυσικό να θέλετε να γνωρίζετε πόσους επισκέπτες έχετε ημερησίως καθώς και διάφορα άλλα στατιστικά στοιχεία.

Ανάλογα με το πακέτο υπηρεσιών που έχετε επιλέξει κατά τη δημιουργία της ιστοσελίδας έχετε είτε την επιλογή απλών στατιστικών, που παρέχονται από τον server, είτε πιο αναλυτικών, με τη χρήση κώδικα στη σελίδα σας και της υπηρεσίας Google Analytics (από τις πιο μεγάλες και εγκυρες υπηρεσίες, της εταιρείας Google, παγκόσμιας εμβέλιας).

Google Analytics